قرنهاست که گفته اند : کسی قرار است بیاید که با دست هایش ، عدالت را چون نان ، بین همه تقسیم خواهد کرد.

گفته اند : نگاهش به رنگ آفتاب است و چشمانش پر از ستاره ...

َردای بلندش بوی پیراهن یوسف را تداعی می کند و گیسوان سیاهش به رنگ نیلوفر کبودی است که یاد آور فاطمه است ...

ترازوی عدالت علی ، اجرای قانون اوست و پرچم محمد ، علامت قیامش...

صبرم ایوب وار است و طاقتم بی تاب حضور.

ای غایب از نگاه کور من...لحظه ای قدمهایت را بر خاک سر زمینم بگذار تا بدانم آمدنت نزدیک است .

شاید دلشوره هایم در این قرن بهم ریخته از افکار رذیلانه و سیاست بازیهای فریبنده به آرامشی تبدیل شود که تو سفیر آن هستی...

پ.ن:

قطارهای رفته

همه باز گشته اند

کوپه ها خالیست

سوزن بان دنیا با تاسف

به سمت من بر می گردد

و فقط سرش را تکان می دهد...

بغض اجازه نمی دهد دوباره بپرسم

پس مسافر عزیز ما چه شد؟!

 

پنجره ها را باز نگهدارید

به زودی ماهی نو

در آسمان

رخ می نماید

که روشن تر از نگاهش

چشم دیگری نیست!


میلاد گل نرگس عالم ،حضرت امام مهدی (عج) مبارک .

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »