لباسش بوی ِ عطر ِ  یاس  دارد

نــگاهش بـــرقی از الماس دارد

تمــام شب میان خیمــه گــاهش

نــدارد تــرس چــون عباس دارد

 

 

»شهلا «

تقدیم به حضرت زینب(س)

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »