هیچ غروبی مثل ِ جمعه نمی شود .

خدایا : تا چند غروب ماندگار ِ زمینم ،در آدینه هایی که به صبح رسیدنشان ،

درد فراق دارد؟

قطارها می آیند و می روند و سوزن بان ِ زمین حیرت زده سر بر می گرداند

و به کوپه هایی نگاه می کند که هیچکدام نشانی از او ندارند.

صبر بی نهایتت را نهایت بخش و انتظار ما را پایان بده .

اینجا همه چیز هست جز عدالتی که تو وعده اش را داده ای.

بفرست قاضی القضاتت را تا بر چیند بساط به ظاهر حامیان ِ موسی و عیسی و محمد را ...

اللهم عجل لولیک الفرج

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »