حالم بهتر است ...

اما هنوز در حال درمان هستم.

از دوستان خوبی که هنوز یادم هستند و جویای حالم تشکر می کنم.

...

یا مهدی ادرکنی

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »