بیا ، تا فاصله ها را بشکنی

و بر دستان منتظران

 شبنم عشق را هدیه نمایی

آخر اگر دیر بیایی ،

می ترسم که تمامی فاصله ها

به اندازۀ زمین تا آسمان شود...

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »