تو ای یگانه ترین مرد آشنای سفر

رفیق ذکر من و ناله های سرد سحر

بیا که چشم سپیده به انتظار می گرید

طلوع کن مه من تا به انتهای سحر

--------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »