کنـــار پنجره هایم ، کبو تــران جمع انـــــــد

دلـــم هوای تو کـرده ست، عاشقان جمع اند

بــــرای دیـــــدن آن  روی مـــاه نر گس تو

تمام چشمها ی پر از اشک،در جهان جمع اند  

بیـا، که حق وعـــدالت، به دست باقی تو ست 

بــــرای آمــــد نت هم، فرشتگان، جمع انـــــد

مهدی جان ، نمی دانم، امشب که خواب از من می گریزد ،

در این سکوت  و خلوت رو حانی با معبودم ، دست های 

 التماس را برای آمدنت به قبله اش روانه کنم ؟ یا از

اندوه  رهگذران خسته از زندگی، که دارند امید را از 

قلب ها شان پاک می کنند،بگویم؟

از عاشقان بی صبر و قرار،از بی وفایی ها،از مریضی که 

 تنهاست اما  دیگران باورش ندارند.

از کسی که هنوز عاشق توست و شاید در یک لغزش 

 نا خود آگاه، از تو دست بکشد.

از پسری که بسیار جوان است، امّا اندیشه ای بس

عارفانه دارد.از دختر مهربانی که قلب اش مالامال

 محبت است و به دنبال عشقی پاک می گردد.

از همه برایت حکایت ها دارم .اما هزاران برگ

کاغذ قادر به ثبت آنها نیست. 

مهدی جان ، این جا، همه به ظاهر در کنار هم

هستند امّا  در  واقع تنهایند.

درد ها را اگر چاره ای هست ، برای همه نیست!

اندوه را  یکسان تقسیم نکرده اند، همان گونه که فقر را!

اینجا شهری ست به بزرگی یک دنیا که زمین اش قطعه

 قطعه  شده و آسمانش به زودی دریک  تقسیم و حراج

نا عاد لانه ، به نفع قدر تمندان تاریخ مصادره خواهد شد!

امّا اگر تو بیایی .

زمین و آسمان در ترازوی عدالت تو، یکسا ن سنجش

 خواهد شد  و برای تمامی انسانها برابر.

ستار گان را می توان شمرد!حتی خورشید و ماه را

 می شود  لمس کرد.

گنجی نا گشوده در زمین پیدا نخواهد شد و قلبها

همه پر می شود  از شادی بر آورده شدن آرزو هایی

 که هر گز تصورش نمی رفت.

تو عشق را بر آسمان ها  خواهی نوشت و لبخند را

 بر لبها ترسیم  خواهی کرد.

بدون تو اینک مهر و عاطفه را باید در کجا یافت ؟

مگر گم شده است یا ،فروشی است؟

------------------------------------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »