بیا که عطر گلاب ، از تمام دشت ، می آید

صدای بلبل عاشق ، زدور دست ، می آید

دلــم هوای تو کــرده ست، بس که منتظرم

اگر بیاید عزیزم، گشاده دست، می آیــــد

قدم به سبزه گذار و گره ز سبزه گشـــــای

برای عطر حضورت،هر آنچه هست، می آید   

قسم به خط خط ایــن، شعر هـــای بارانــی

کلید رمز منتظران هم ، به دست می آیــــد

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »