طاووس  بهشت

گفته اند : تو  مولود سوسنی و نرگس.همانند جّدت محمد(ص) زیبا ،  خوش سیما، جذاّب و دارای اندامی متناسب و قامتی موزون هستی. 

نگاهت شیرین است  و سخنت دلنشین .لبخندت دل می برد و چشمانت  چون ستاره پرفروغ است .سخن گفتن با تو نشاط را به میهمانی  دلها می خواند و  دیدار چهره ات ، حیات دوباره ایست که شادابی  را  تداعی می کند !آیا پرهای طاووس را دیده اید؟

 در زیبایی بهت انگیز پرها به تفکر  نشسته اید؟ زیبایی طاووس زمین  هر چه باشد ، در مقابل گل سوسن بی ارزش است همان گونه که جلوه دنیا در مقابل بهشت هیچ  است ،  خالی سیاه بر گونه  دارد . بینی اش کشیده و باریک است و

 ابروان اش بهم پیوسته.  گیسوان سیاهش را روی دوش ریخته  و  طرّه هایی  بر پیشانی دارد.   چهره سفید و گلگون فام اش را نظیری نیست.

بر ما نظری کن گل نرگس ، کــه شفا یی

 در مسجد  آدیــنه  شب ام ، قبلـــه نمایی   

چندی است به کوی تو نشستیم به افسوس

 کی عاقبت از پـــرده غیبت، به در آیـــی؟

-------------

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »