رسول خدا (ص) در مورد او صاف حضرت مهدی (عج)می فر مایند: 

مهدی از من است. او بلند پیشانی و دارای بینی باریکی ا ست که میانش اندک بر آمدگی دارد.

چهره اش چون ماه تابان است.چشمان گردی دارد . رنگش، رنگ عربی و بدنش  بدن اسرائیلی است.

صورتش گلگون است و دندانهایش تیز و برّان.

 امام رضا(ع) اوصاف او را چنین بیان می کند:

او شبیه من و شبیه موسی بن عمران است.هاله هایی از نور او را احاطه کرده که به پرتو قدس در خشیدن گیرد. دارای اعتدال اخلاق است و رنگی شاداب دارد. در هیات بدنی به رسول خدا (ص)شبیه است.از نظر سن سالخورده است امّا سیمای جوان دارد.تا آنجا که بیننده او را چهل ساله یا کمتر می انگارد.

دیگر علایم اوآن است که تا گاه مرگ و با وجود گذشت روز ها و شبها ، اصلا پیر نمی شود.

«»از کتاب هدایتگران نور، مولف آیت الله سید محمد تقی مدرسی.

این روایات از کتاب یوم الخلاص نوشته کامل سلیمان

 گرفته شده ص (۵١ تا ۵۵)«»

                 » ای فــــدای آن نگاه رو شن ات

               ای جهان در انتظــــار ٌگلشن ات

               تــو کجایی ای بلنـــدای َسخـــا 

               اینک از هفت آسمان پایین بیــا »

مهدی(عج) تنها نوزادی بود که در هنگام تولد بر خداوند سجده  کرد.

فدای قدم ات ای صاحب الامر تمام جهانیان .

درغروب جمعه ها ، غم بر وجودم سایه  می گستراند و از اندوه تمام شدن یک روز دیگر دلم می خواهد تنها و به یاد اوسر بر زانو بگذارم و اشک بریزم. 

اللّهم عجّل لولیک الفرج 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »