«» یا  امام عصر به تو پناه آورده ام  «»

 مهدی جان مرا پناه ده و درِ خانه ات را بر من بگشای.می خواهم از این زندان تن بگریزم .راهم ده . امیدم به توست ای امید نا امیدان.

اشک مجالم نمی دهد الغوث..الغوث.. .ادر کنی ...دارم غرق می شوم یا بقیه الله نکند از دنیا بروم و چشمم به جمال دل آرای تونیفتد. ؟کجای دنیا رسم محّبت این است که آدم محبوبش را نبیند و در فراقش جان دهد؟اگر حریفان بگویند محبوبت را دیده ای ، چه جوابی دهم؟

گفته بودم چو بیـــایی غم دل با تو بگویـــم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 

خیلی  غصّه دارم و گِله بسیار... دنبال قدمهایت می گردم تابر  جای  پاهایت بوسه زنم . اشکهایم َردای تو را می طلبد تا خیس باران  اش کند.

یاد تنهایی شما دلم را می لرزاند. به یاد غریبی اتان به یاد ناله های شبانگاه شما می افتم .

یک قدم به طرف اتان  بر دارم گویی صد قدم است . می دانم که مرا خواهی پذیرفت . همین ارتباط کوچک اثر ها دارد که دل درد مندم را تسلای خاطر است.

              آبرومندم به عشق روی تــــو

              سر فرازم در هوای کوی تـــو

              من ِنیم بیگانه، از خویشم َمران

              سالها خو کرده ام با خوی تــو

دل نازنین اش از غم و غصّه  لبریز شده . امام عصر  گفته اند :اگر فرج خود را می خواهید(منظور گشایش روزی است) دعا کنید و اگر فرج مرا می خواهید باز هم دعا کنید.امام زمان ما ترا تنها نمی گذاریم .خودمان را آماج بلا و تیر می کنیم تا هفته ای یک بار هم که شده بر ما تبسّم  کنی ای محبوب دلهای خسته .

اینک اندوه مرا در خود گرفته  و اشکهایم شانه هایت را می  طلبد .عشق ام را با چه زبانی باید بر تو  عرضه کنم ای  محبوبم. استغاثه ام به در گاهت در  روز ها و دقایق فراق  بیانگر اشتیاق دیدارت می باشد.تا زنده ام باید که  به آسمان  نگاه کنم شاید سفیر عشق رادر آنجا بجویم. ای صاحب قلب من و منتظران بیا که اینک تنها تو می توانی  بر دشمنی ها ی مردم رنگ محّبت بزنی .  مهدی جان خسته ام از اینهمه دروغ و نیرنگ از دشمنی و  دوری مردمم از انسانیّت وجنگ و تفرقه .  بیا و در های محّبت و مهر را بگشای .بیا و اشک منتظران  را پاک کن.بیا و بر آسمان سرزمین ام باران رحمت را  عرضه کن . بیا ای جان جانان ای طاووس خیال و ای گل  بی مثال.

»«  اللّهم عجل لولیک الفرج»«

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »