سلام امام عزیزم.

سالهاست که برایم دانستن اینکه اسمم با نام گلی که مربوط به شماست پیوند خورده آن چنان مرا  شیفته این گل کرده که زیباترین و خوش بو ترین گلها ، دیگر نگاهم را به خود جلب نمی کنند.

ای گل زیبا ...روزی که در باغی ترادیدم و شیفته ات شدم از باغبان نام ات را  پرسیدم. واو پاسخ داد، نرگس شهلا و من شگفت  زده تنها نگاهش کردم و لبخند چهره ام را از هم گشود. شادمان بودم از اینکه این گلهای زیبا در سرزمینم با نام من پیوند خورده.

مهدی جان: ای ماهتاب انتظار و ای خورشید تابان امامت .برایم افتخاری ست که عطر وجودت را در نامم حّس می کنم.

اطاقم پر است از گلهای نرگس شهلا که به یادت هر روز نگاهم آنها را طلب می کند .قلبم در طپش ثانیه هایش، برای دیدنت بی تاب شده.کجایی ای عزیز ترین غایب زمان ؟.آیا سراغ دارید کسی را که ندیده اید  اما عاشق اش باشید و مشتاق حضورش؟آری جز او چه کسی می تواند باشد ؟.مهدی آن طاووس بهشتی را که همانندی برایش  نیست باید که دوست داشت و انتظارش را کشید.بیا ای پنهان زچشمها ، ای محبوب قلبها وای  درهم کوبندۀ ستم ها....اینک کعبه در انتظار مردی است که بر دیوارش تکیه زند وحکومت جهانی اش را آغاز نماید.

»توضیحاتی در باره این گل زیبا«

نرگس شهلا مرغوب ترین نوع نرگس است که عطر بخصوصی دارد.

این گل بیشتردراستان فارس و فصل بهار می روید.اما در تمامی استانها هم پرورش داده می شود.

جهت نام گذاریش به شهلا  برای این است که به چشم شهلا شبیه است که با همۀ زیبایی دژم و اندوهگین است.

این گل رنگی میان سیاهی و کبودی دارد و در واقع به جای زردی کامل سیاه می باشد مشابه چشم انسان(لغت نامه دهخدا)

داد سیم و زر خود، نرگس شهلا به قلم

پیش چشم تو که غارتگر این بستان است

شفیع اثر(از آنندراج)

بر سقف چرخ نرگسه داری هزار صف

از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی

کنایه از چشم معشوق( خاقانی)

نرگس کنایه از نارسیوس است. نرگس شهلا  دارای جام سفید و تاجی طلایی است.نارسیس هم به زبان یونانی به نرگس می گویند .بعضی ها آنرا گل خود شیفته یا مغرور  هم گفته اند.

گل  نرگس شهلا را  گاهی  گل دژم و یا غمگین هم  می گویند.

 معروف ترین گل از نوع  نرگس ها همین  نرگس شهلاست  است که در ایران می روید.

سر به بالین عدم باز نه  ای نرگس مست

که ز خواب سحر آن نرگس شهلا بر خاست

به سخن گفتن او عقل ز هر دل برمید

عاشق آن قد مستم که چه زیبا بر خاست

روز رویش چو بر انداخت نقاب شب زلف

گفتی از روز قیامت شب یلدا بر خاست

شعر از: سعدی

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »