عطر نرگس به مشام می رسد ...

واینک..

فرشتگان کودکی را می آورند

که جهانی در انتظارش بی تاب است.

چگونه بر حریر اندامش دست  خواهند زد

که چون برگ گل لطیف است.!

بیا که صبح، طلوعی دوباره را انتظار می کشد.

وشب برای اولین بار شادمان صبح است!

ای ترانۀ حیات وای کلید امید،

در باورم همیشه هستی ،

و خواهی ماند.

ولادت مفهوم حیات و گشاینده درهای بی نیازی و کلید سعادت ابدی امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف  بر تمامی شیعیان جهان  تهنیت باد.

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »