اللهم عجل لولیک الفرج..............

 شب های قدر است واحیا و شبانگاه ضربت خورد ن و

ایّام شهادت تجّسم عدالت . سلام بر فرق شکافته ات یا *علی جان* خدایا سرنوشت مرا آن گردان که از درگاهت مسئلت داشتم و دارم.

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »