برای آمدنت می نویسم.

دستهایم گواه است

وقلم که در تکرار حرکاتش

جز نام تو را ننگاشت.

بی صبرانه روزها را در دقایق انتظار خواهم شمرد

می دانم که خواهی آمد

ای مسافر عشق و عدالت

**********

مهدی جان امشب به یادت اشک می ریزم. کاری در پیش دارم که اگر تو

بودی اندوه هم با من نبود.دعایم کن برای مقابله با نا حق و کمکم کن تا

خشمم را ظاهر نسازم جز در مقابل  کافری که نه خدا رامی شناسد و

نه تو را .فردا به مقابله اش رهسپارم. دعایم کن ای عدالت مطلق در

زمین.

روز چهارشنبه است ودر جمکران دستها به دعا بلند است و اشک بر

چشمان منتظران حلقه می زند.

وای از فردا ی من ....

پی نوشت:

آهای... کسانی که ممکنه این نوشته رو بخونید ، بدونید امام زمان

وجود داره و ناظر کارهای ماست.

 مهدی جان گریه های دیشب منو دیدی وحاجتم رو بر آورده کردی! آخه

من ازت خواستم دعام کنی.ای عزیز ترین غایب زمان .شرمندتم ، امروز

خوشحالم کردی .دلم می خواد فریاد بزنم او بود که کمکم کرد .

 فدای تو ای گل من مهدی(عج)

 در تاریخ چهارشنبه ششم آبان ماه برای عشق آسمانی ام نگارش

شد.

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »