یا مهدی.....

آخرین نوشته ام برای تو این است.......

شا ید دیگر نتوانم بر گردم...

 در مرگ عاطفه ها تنها باید گریست.

امّا مدتهاست که چشمی به اشک نشسته و پشیمان را

انتظار می کشم.

دیگر زبانی برای گفتن ندارم و گوشی برای شنیدن

و چشمی برای دیدن. عشق اینک یک دروغ بزرگ است

و عدالت یک مضحکه! دستها سرد شده و قلبها سنگ ...

به کجا پناهنده شوم از دست بندگانت جز خدای تو و.... 

 

  • برچسب‌ها:

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »