امشب برای آمدنت

تا به صبح بیدارم

تو در کدامین دشت خیمه زده ای

که بوی عطر نرگس را

در هوا پراکنده ای؟

در کدامین سمت آسمان

با صورت مهتابیت

ماه را به یاد م خواهی آورد

ببین که چشمانم بی تاب است

و روزهایم همه اش انتظار  ..

هر روز جاده ها

 صدای گامهایت را 

 در ُنت آهنگ ظهور

 بر سنگفرشهای غبار گرفته

تکرار می کنند.

اما تو نیستی...

امشب دلتنگ تر از همیشه ام .

کجایی ای نسیم عدالت و عشق؟

تا  گونه هایم ،

 خنکای سر خوشی را لمس کند

و دستهایم گرمای محبت را بگیرد.

امشب نگاهم بار دیگر

به افق خیره شده

تا در سرخی غروب تو را جستجو کند

می دانم که در یک شامگاه

تو خواهی آمد

وقتی که ستاره ها خامو ش شوند

و ماه به خواب رفته باشد...

پی نوشت:

تولد امام محمد باقر(ع) و آغاز ماه رجب المرجب  را حضور امام زمان (عج)

و شیعیان مخلص تبریک می گویم.

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »