آن شب از آسمان ستاره می بارید و ماه درخششی شگرف داشت . صحرا  آتشی شده

بود زیر خاکستر و بادیه نشینان در خواب بی خیالی غرق.

خلیفه در ظاهر مسلمان ، اما آلوده به فساد، بر اریکه زربفت قدرت، خرناسه می کشید.

همه جا سکوت بود و سکوت .چادر نشینان در بستر خفته بودند و جز صدای نفسهای

مقطّع شان چیزی شنیده نمی شد. سامرا در خواب بود  و کوچه های شهر خاموش. اما

خانه حسن و نرجس از نور  انتظار روشن.

آن شب ، مبارک ترین شب بود و ولادت کودک زیبایی را انتظار می کشید که جهانی را

قرنها منتظر خواهد گذاشت و چشمانی را در دریای اشک غوطه ور.

او بر عکس کودکان دیگر باید بدون خبر به دنیا می آمد مانند موسی. و جز پدر و مادر

هیچکس نباید از تولدش آگاه می شد. زمینیان محروم از جشن ولادت بودند ولی در

آسمان غوغایی بود .ملائک هلهله کنان ، ترانۀ یا مهدی می خواندند .

افلاک نور باران بود . ستاره ها پولکهایی بودند بر دامن فرشتگانی که چرخ زنان  هفت

آسمان را دور می زدند. پارچه های حریر سبز دست به دست می گشت تا بر اندام گلی

پیچیده شود که عطر و بویش بی مثال خواهدشد.

صبحگاه نزدیک می شد و عمّۀ امام هیچ نشانه ای در نرجس نمی دید تا زمان تولد بر او

آشکار شود. اما صبحگاه و زمان فجر که رسید ماه زمینیان ظهور کرد. دستهای فرشتگان

بر بدن لطیفش لباس پوشاندند .پدر در آغوشش گرفت  و بر لبهایش بوسه زدو همه با

شگفتی و حیرت دیدندبر بازوی مولود ماه صورت نوشته شده :

 »جاء الَحقُّ وَ زَهق َالبا,طل «

کودک بی نظیری که در هنگامۀ تولد با هفت عضو خود در مقابل خداوند سجده کرد و

عطسه ای نمود و سپس گفت: »الَحمد لله ربّ العالمین َو صَلی الله َعلی محّمد و آله «

نیمۀ شعبان سال 255 هجری  فرا رسید .

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 تو آمدی ای نجات دهنده عالمیان از تمامی ستمها و نداشتن ها. آمدی تا کلیدی شوی

بر درهای بسته و دستی شوی برای گشایش گنج های زمین. آمدی تا اندوه را شادی

باشی  و عدالت را ترازو . آمدی تا ماه از صورتت خجل شود و شب از نورانیتت روز گردد.

 ولادت نور ، عدالت مطلق زمین. کلید سعادت انسانهای محروم، گل باغ امامت،

طاووس بهشت، یوسف زهرا، .... حضرت ولیعصر مهدی موعود(عج) 

                                         مبـــــــــــــارک

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »