ای غایب از نگاهها و ای خیمه نشین قرنها دوری .....

خانه نشین اندوهم و باز هم نشسته ام و می نویسم از دلتنگی هایم . در تکرار

روز مره گی ها تنها حکایت فراق تو زبان گفتگویم می شود .پرندۀ افکارم به سوی

خیمه گاهت به قصد پرواز آمده. ای کسی که دیدارت رسیدن به تمام آرزوهاست

 و آمدنت درهای بهشت را می گشاید.

در کجا سراغت را بگیرم که چشمانم  تار شده از خیره ماندن به جاده ها و اشکهایی که

در تنهایی  و به یادت بر گونه هایم باریده.

دلم تنگ است ....یاران سفر کرده همه آمدند اما عزیزترین مسافر زمان غایب است .

 ای آسمان چگونه تحمل می کنی بدون او سایه گستر زمین باشی .ای خورشید

جگونه بی وجود او می درخشی  و ای ماه جگونه می تابی وقتی او نباشد .

جز تو و خدایت کسی نیست که معنای واقعی انتظار را بداند. منتظرانت به واقع منتظر

نیستند. کدام مسافر عزیزی چون تو  داریم که برای دیدنش جان را باید تقدیم کرد ،

  تو آن مسافری که قرنها چشم براهت مانده ایم . وا اسفا بر ما که تدارک ندیده

 منتظرت هستیم. شرم باید کرد . برای میهمانی که داریم چه آماده کرده ایم جز یک

چشم منتظر ...همین؟ برای دیگر میهمانان از هر جا شده چیزی فراهم می کنیم تا حفظ

آبرو شود اما برای او که میهمان ترین میهمان است چه کرده ایم؟ خانه دلمان آب و جارو

شده یا نه؟ او قدم بر دلها خواهد گذاشت نه خانۀ ساخته شده از آجر و سیمان ما . او

به میوه و شیرینی احتیاج ندارد . او برای فقیرانی که  مزه شیرینی را نچشیده اند می

آید .  او می آید برای آنهایی که دلهایشان پر است از مهربانی و راستی .

باید که برای او در دلتان سفره ای از صداقت پهن کنید. سفره ای از ایمان  و عدالت،

از عاطفه و انسانیت  از عشق به او و خاندانش . از گذشت و بخشش وووووو

مهدی جان سفره دلم اندک بهره را دارد برای پذیرایی از تو . چه کنم؟ کلبه درویشی

است و فقط با قلمی و دلنوشته هایی همراه با چشما نی خیس از اشک تدارک آمدنت

را فراهم کرده ام. ای مسافر دشت انتظار و تردید بیا که شک در موجودیتت آتش

 به دلها زده و  عدالت در گور ظلم مدفون گردیده. ای نشان عدالت مطلق،

 انتظار را پایان بده .

ای ماه بتـــاب شب رسیده

جانم به خدا به لب رسیده

کی ازسر لطف خواهی آمد

احــوال جهان به تب رسیده

 

پی نوشت:سه روایت از امام حسن  (ع)

در حکومت او(قائم ع)درندگان با هم سازش دارند و گیاهان می رویند وآسمان برکاتش

 را نازل می کند و گنج هابرای او آشکار می شوند و مالک شرق و غرب عالم می گردد.

خوشبخت ترین مردم در زمان او( قائم ع) اهالی کوفه اند .

داشتن جای پایی در کوفه، در نزد من ، دوست داشتنی تر از خانه ای در مدینه است.

 

پی نوشت:

فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه میهمانی خدا و بهارشکوفه های آیات قرآن مبارک.

پی نوشت:

ایام لیالی قدر آغازی بر سوک علی(ع) است و شکوفه باران کلام وحی بر شوره زار کفر و بی عدالتی

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »