می خواهم بدانم  خط عبور نگاهت به کدامین سمت زمین است تا در آنجا بنشینم به

انتظار . در کدام جهت جغرافیایی خیمه زده ای تا دستهایم به التماس آمدنت

به آن طرف متمایل شود؟

  کشتی نجات در کدامین دریا لنگر انداخته  تا خود را به آب زنم و به سویت بیایم؟

کدام دشت گلهایش را به تو تقدیم کرده و کدام زمین بوسه گاه قدمهای توست؟

خوشا نسیمی که بر گونه هایت می وزد و خوشا دستی که ردای سبز امامت را

بر دوشت می اندازد.

بگو ای نرگس تمامی عالم ، کی نظری به لطف ، سوی ما خواهی کرد؟

با دلتنگی هایم چه کنم؟ حرفم همه اش سوال است بدون جواب!خوابم رویایی شده

کودکانه با اسب سفیدی بدون سوار .

دیگرهمه نگاهها به سمت توست برای نجات و دستها به سوی آ سمان برای دعای 

فرج.....

به حق جدّت حسین (ع) بیا که منتظرانت تب دار فراق هستند.

 

شاید یک روز

 عمق فاجعۀ کربلا

 تورا با طناب ایمان

از چاه نا باوریت بیرون کشد .

آن وقت خواهی دانست

می شودغیراز اشک

 تبسّم کرد به حسین ...

انسانی که

مفهوم عشق ورسیدن به معبود را

در شهادت یافته بود .....

ایام سوک امام حسین (ع) و یاران با وفایش تسلیت.

 

 

 شمعی بر افروزیم در شام غریبانۀ طفلان حسین ..............

به یاد حضرت رقیه ، نیلوفر کبود خرابه های شام  و طفل سه سالۀ سید الشهدا

ای حسین امشب به احترام نامت ، تمام موجودات عالم  سکوت  خواهند کرد.....

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »