قافله ها آمدند و رفتند بدون هیچ نشانه ای که شاید تو را در میان آن مسافران پیدا کنم.

همیشه انتظار سخت بوده اما وقتی می دانم که تو روزی خواهی آمد تا غبار از چهره ام پاک نمایی و اشکها را تبدیل به لبخند کنی چه ترس از روزهای بدون تو و فصلها ....!

اینجا کنار یک پنجره چشمانی نگران و منتظر به جاده ها خیره شده . یک آواز خوش و  یا نسیمی که عطر نرگسی ها را دارد کافیست تا امید را در دلها برویاند و در زمستان طبیعت بهار را باز گرداند . با دستهایم صبوری را تقدیم نگاهم کرده ام تا انتظار خوابش نبرد در سیاهی چشمانم  .بی تو تمام فصلها سفید است اما بوی خوش گل یخ ، نوید آمدنت را دارد....

 

           

****                                  

سال ١۴٣٢ هجری  قمری فرا رسیده ...

برخی طول عمر امام زمان(عج) را چیز عجیب و خارق العاده ای می دانند. توجه کنید به عمر این افراد  .

عوج بن ُعناق  : سه هزار و هشتصد سال(مادرش سه هزار سال)

ذوالقرنین :سه هزار سال

ضحاک : یک هزار و دویست سال

نوح (ع)یکهزار و 750تا دو هزار و 750 سال

فریدون پسر َاثقیان:یک هزار سال

ضحاک دوم : یک هزار سال

یکی از شاهان ایران که عید نوروز را رسم نهاد :دو هزار و پانصد سال

لقمان حکیم: سه هزار و پانصد سال

ریّان بن دومغ  ( پدر عزیز مصر که با یوسف هم عصر بوده) یکهزار و 700 سال

دومغ (پدر ریّان ) سه هزار و پانصد سال

اروی بن شلم : یک هزار سال

حضرت خضر۵٠٠٠سال و هنوز زنده هستند

حضرت عیسی(ع) ٢٠١١سال

 که همراه حضرت ولی عصر(عج) خواهند آمد .

عمر در َید پر توان خداوند است و هر آنکه را بخواهد و هر قدر که بخواهد زنده نگاه می دارد و از بلایا محافظت می کند. اوست که آفریده و اوست که می میراند.

با دیدن این اعداد و ارقام بیهوده شک می کنید بر عمر امام زمان .

از عمرهای کوتاه خود دچار تعجب شوید نه از اینکه در گذشته عمرها طولانی بوده.

پس منتظر باشید او خواهد آمد ...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »