اگر در بهار

شکوفا شوی

نسیم عطر حضورت را

در دشتی به وسعت آسمان

خواهد برد.

نرگسی ها

عاشقانه

سر در گوش هم خواهند گذاشت

وپرندگان آواز سر خواهند داد

عدالت را.

تو صدای باران در زمین خواهی شد

و نگاهت

 حیات ابدی را

در جان خفتگان

بیدار خواهد کرد...

بیا و از گوشه خیمه گاهت

نظر بر ما بیانداز

که بدون نرگس چشمانت

بی بهار مانده ایم.

صدای پای تو می آید

از اعماق قرنها انتظار

َحوّل حالنا الی اَحسن الحال خواهد شد

احوال زمین

ومُقلب القُلوب و الابصار دلها خواهی بود

وقتی با تو بهار

شکوفه دهد

پی نوشتی برای تو: 

 وقتی بیایی، هیچ اشکی از اندوه و غم ، بر گونه هایم نخواهی دید ، جز اشک شادی حضورت .

چند جمله ای از سر دلتنگی:

 نوشته هایم رو با نام تو  آذین بستم .می شه نیم نگاهی بیندازی روی این نوشته ها که با خیسی چشمها یم همراه شده؟ می شه قدمهات رو به طرف زمین بر گردونی و مدتی آسمون رو رها کنی؟ می شه...

" در بهار ،برای زینت باغچه ها ، زیباتر از نرگس شهلا، گلی را سراغ ندارم ..."

 

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »