به زودی تمام آینه ها را خواهم شکست

 تا صورت ام را در آنها نبینم.

بیم دارم که دیدنش شیطان را به خاطرم بیاورد.

به کجا پناه برم که نام ات را تا اعماق آسمان فریاد زنم؟

دلشکسته ام چون آینه ها و به دنبال چشمه ای آمده ام 

تا روح آلوده را در آن شستشو دهم!

در برهوت عالم نشسته ام ودر کنارم میلیونها انسان ،

گیج و هراسان در زمین ،سرگردانند!

کسی را پیدا نمی کنم که با او بگویم چگونه به اینجا رسیدم.

همه هستند  اما در واقع هیچکس را نمی بینم!

لا اقل با شکل و شمایل یک انسان واقعی.نه به صورت

 ظاهر، بلکه با داشتن صفات نهادینۀ آدمیت!

اینجا پایان انسانیت است.

پایان محبت و عشق.

ته درۀ سقوط .

حالا باید ترا صدا زد ،ای ستارۀ غایب از نظر.

در تقویم نجات عالم، آمدنت را با خطی سبز

و زرین نوشته اند.


آسمان را فریادی است عظیم تا ندای آمدنت را به گوش

تمامی انسان ها برساند.

چهره ات که وارث نور است، از پس پردۀ سال ها انتظار

 به در خواهد  آمدو معنای تکیه زدن بر کعبه تنها برای

تو رقم خواهد خورد.

محبوب ایام انتظار من خواهی آمد.از دورها و از سرزمین نورها.

ای گشایندۀ گنج ها و تسلای رنج ها .در جمعه ای نگاشته

شده بر لوح زرین تاریخ خواهی آمد...........آری خواهی آمد

به امید آن روز اگر چه ساعتی بیش به پایان حیات باقی نمانده باشد!

 

  • برچسب‌ها:

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »