خوشا براحوالتان ...در این ماه میهمان سفره ای  هستید یه گستردگی یک آسمان برکت و رحمت که با دست های مهربان او تدارک دیده شده .آیه های قرآن شکوفه های بهار را تداعی می کند که با دستان تو و گشودن صفحات ابن کتاب آسمانی به ُگل می نشیند .

ماه پر منزلت رمضان بر تمامی مسلمانان مبارک..

  

 همراه با سوک اندوهبار مولا ی متقیان حضرت علی(ع) و شبهای با فضیلت و عظیم قدر

...

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »