برای محبوب عالم، مهدی(عج) ١٨٢ اسم ذکرشده.

از زبان نیا کان اوچند اسم آورده می شود.

احسان-وارث-تالی-منصور-منتظر-قاطع-خازن-قطب

مضطر- قیّم الزمان-احمد-مهدی-حامد-ابا صالح-هادی

باسط....وو.....

بعضی اسامی او در سایر ادیان:

خداشناس- شماطیل-مهمید الاخر- مسیح الزمان

ماشع-لندیطارا...و...

نام هایاو در زبان ایرانیان باستان:

خسرو -سروش ایزد-راهنما- پرویز-بهرام-ایستاده

خجسته-  فرخنده- و...


ملیکه مادر مهدی موعود که ابتدا اسیری رومی بود. برای

حفظ جانش که قبلا شاهزاده ای رومی به حساب می آمد،

اورا گاهی ریحانه ، زمانی نر گس و  سوسن بعضی مواقع صیقل صدا می زدند.

آیندۀ ملیکه بسیار اهمیت داشت زیرا او می خواست فرزندی را به دنیا

هدیه کند که روزی تاج و تخت تمامی ستمگران تاریخ را واژ گون خواهد

کرد.

اما نام اصلی و نخستین اسم الهی فرزند نر گس از طرف خداوند تعیین

شده و همان نام جدش محمد(ص)است و کنیه اش هم مانند او

ابوالقاسم می باشد.

"بر گرفته از کتاب آخرین سفیر تالیف سید جمال الدین حجازی"

« مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر »