یا مهدی

خدایامهدی ما را بفرست.

حق پایمال شده انسان ها رو فقط او می تواند از ظالمان بگیرد.

چشم منتظران فقط متوجه توست ای امام عزیز.

/ 0 نظر / 53 بازدید