انتظار

 

ای ماه

کجایِ زمین می تابی ؟

ما هنوز

در تاریکی مطلق

به سر می بریم .

مهتاب به ما پشت کرده

وآسمان

ستاره ای ندارد.

 

پ.ن مرا دریاب که این روزها اندوه بر سرم آوار شده .

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید