اسامی محبوب من و...

ملیکه مادر مهدی موعود که ابتدا اسیری رومی بود. برای

حفظ جانش که قبلا شاهزاده ای رومی به حساب می آمد،

اورا گاهی ریحانه ، زمانی نر گس و  سوسن بعضی مواقع صیقل صدا می زدند.

آیندۀ ملیکه بسیار اهمیت داشت زیرا او می خواست فرزندی را به دنیا

هدیه کند که روزی تاج و تخت تمامی ستمگران تاریخ را واژ گون خواهد

کرد.

اما نام اصلی و نخستین اسم الهی فرزند نر گس از طرف خداوند تعیین

شده و همان نام جدش محمد(ص)است و کنیه اش هم مانند او

ابوالقاسم می باشد.

"بر گرفته از کتاب آخرین سفیر تالیف سید جمال الدین حجازی"

/ 2 نظر / 26 بازدید
رضا

قابل نداره آبجی[گل]