باز هم برای تو

ای گل زیبای نرگس، باز گــــــرد

تو بهــــــاری ،سو ی گلها  باز  گــــر د

چشم ا شک آ لو د ه ام ر ا پا ک کــــن

ا ی فـــــــــد ا ی آن نگا هت ،با ز گـــر د

خوانده ام در حسرت دیدار تو عجل ظهور

ای همه روز و شبم در انتظارت، بازگــــرد

 

قسمتی از شعر ی که برای تو سروده ام .در سال ٨۵

-------------------------------------------------------

/ 4 نظر / 21 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

آلبرت انیشتین : هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی!

رضا (عشق من شبنم)

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم ترجیح میدهم در چیزی که از آن لذت میبرم شکست بخورم (هینز سیندی)

سمانه ش

سلام عزززززززززززززیزم خوبی؟کم پیدایی؟ برای شما مخصوص دعا می کنم.از امام زمان می خوام مرید رو به مراد برسونه[ماچ][ماچ]