عید عاشقان علی

             

تو که هستی یا علی که نه خدا یی ،نه بشر؟!

ولایتت فرا رسیده ای صبور در راه عدالت سرکوب شده ات توسط جهالت

مطلق اعراب بادیه نشین و روزگار به ظاهر متمّدن امروز و  انسانهای

بی خبر از خدا  ...

بخروش ای برکۀ خاطره انگیز غدیر خم  و بگو : دستان علی را دیدی که بر آسمان

 گرفته شد. بنال ای چاه نخلستان که بار دیگر  او بعد از قرنها کنار تو خواهد آمد

و  این بار برایت از درد های بشر امروز خواهد گفت . از عدالت بی مشتری

فاسدان و کور دلی لا مذهبان و قدرت سرکوب کنندۀ ظالمان و خفقان حقیقت

در حنجرۀ مظلوم...

نخل ها آرام بگیرید . دست افشانی نکنید ای بادیه نشینان که علی خیری از ولایت

نبرده است!

او تنها ترین رهگذر کوچه های کوفه است و مهتاب فقط بر صورت او خواهد تابید.

در چشمان اندوهگین اش هزاران نگاه دارد و در سینه اش صد ها راز نهفته.

یا علی تو خود می دانی با اسم تو دارند خود نمایی می کنند! نامت را می برند

اما نشان از تو ندارند. یا علی می گویند و قلبشان چیز دیگری می گوید.!

نفرین بر ظالمان زر و زور و درو غ ووو ...

اندوهم را نهایتی نیست .اما این روز ولایت به نام تو  ثبت شده و جز تو

شایسته تری مگر بوده؟!خاک بر دهانم اگر این انتخاب را تهنیت نگویم اگر چه غم

بی تو بودن و تاریکی جهان و کفر و ناسپاسی از خدا مرا فرسوده  کرده.

روز انتخابت به جانشینی نبی خدا محّمد(ص)  و ولایت

بی چون و چرا یت بر مسلمین مبارک...

                              *   عید سعید غدیر خم تهنیت *

/ 0 نظر / 19 بازدید