زمان آمدن

آسمان را فریادی است عظیم تا ندای آمدنت را به گوش

تمامی انسان ها برساند.

چهره ات که وارث نور است، از پس پردۀ سال ها انتظار

 به در خواهد  آمدو معنای تکیه زدن بر کعبه تنها برای

تو رقم خواهد خورد.

محبوب ایام انتظار من خواهی آمد.از دورها و از سرزمین نورها.

ای گشایندۀ گنج ها و تسلای رنج ها .در جمعه ای نگاشته

شده بر لوح زرین تاریخ خواهی آمد...........آری خواهی آمد

به امید آن روز اگر چه ساعتی بیش به پایان حیات باقی نمانده باشد!

 

/ 1 نظر / 20 بازدید