دوباره نوشتن ، آغازی بر دلتنگی هایم

 

 

 

هر وقت قرار  شده از تو بنویسم همیشه اشک جلوتر از قلم ، بر روی کاغذم  ُسر خورده.

مرا ببخش که مدتی توان نوشتن از تو را نداشتم... مداد و کاغذ آماده بود

اما ذهن من ُمدام در سر در گمی جملات پرسه می زد و نمی دانست

دوباره از کجا شروع کند.

دوباره یادت را چگونه زنده کنم با کلماتی که حرفها دارند برای گفتن.

این روزها خیلی ها آرزویشان دیدن توست... باور کن که زمین هم به تنگ آمده از ظلم  !

آسمان تنها کور سوی ماهی شده که نورش دیگر کوچه های شهرم را روشن نمی کند !

کجا پیدایت کنم ای  منتظر غریب که هنوز اجازت ظهور نداری در خاک  تیرۀ دنیا...

هنوز چشمان خیسم در انتظار قطاری است که گویا تنها مسافرش تو باید باشی .

نرگسی ها نگران تر از همیشه شده اند. باغ دارد خشک می شود. آب را برسان ...

ردای سبزت رابپوش...  بهار را دوباره  شکوفا کن...  شاید خداوند زودتر از موعد مقرر

دلش بخواهد درها را بگشاید برای دیدن مردی که انتظارش  ما را بی تاب کرده....

/ 67 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▐رسول خدا (که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد) فرمودند: ▌ ▐اولين چيزی كه روز قيامت در ميزان سنجش بنده ی خدا قرار می گيرد، اخلاق نيك اوست▌ ▐محجة البيضا ج 5 ص 91 ▌ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ پيامبر اكرم (که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد) فرمودند: دورانی برای اين امت پيش آيد، كه مرتكب معصيت و تبه كاری شوند، آن گاه برای توجيه اين سقوط و تباهی گويند: ”قضا و قدر خداوندی چنين اقتصا كرد“. اگر چنين كسانی را ديديد، به آنان برسانيد كه من از ايشان بيزارم. ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ

سبحان

ی تــــــــو ترک برداشته ام و به هر بهانه ای ، دلم می شکند ، گاهی گم می شوم پشت پنجره ها و سکوتم را بغض می کنم تا نشنوند صدای شکستنم را . . .

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ┐───────────────────────────────────┌ │ پيامبر اكرم (که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد) فرمودند: │ │ راس حكمت، ترس از خداست، ترس از خدا، مجمع خوبيهاست.│ │ ميزان الحكمه- ج 4 │ ┘───────────────────────────────────└

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơ امام صادق عليه السلام فرمودند: هيچ فرشته‏ اى در آسمان ها و زمين نيست مگر اين كه مى ‏خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زيارت امام حسين عليه السلام مشرف شود، چنين است كه همواره فوجى از فرشتگان به كربلا فرود آيند و فوجى ديگر عروج كنند و از آنجا اوج گيرند. مستدرك الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از كامل الزيارات، ص 111 ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơ

SiNA Hp

بــــــاز ☂ بـــــاران ☔ باریـــــــــد خیـــــس شــــــد ،خــــاطره هـــــا مرحبـــــا ، بر دل ☁ ابرــے ☁ هـــــوا هــــر کجــــــــا هـــــــستے ،،، باشـــــــ آســـــــمانت آبـــــے و تمامــــــ دلــــــت از غصهـــــــ دنیـــا ...خالــے ✔ شکر ایزد

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم العنهم جمیعا سلام علیکم ƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢ Ƣ پيامبر اكرم (که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد) فرمودند: Ƣ Ƣ جوينده ی دانش، جويای رحمت و ركن اسلام است و پاداشش با پيامبران داده می شود. Ƣ ƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢƢ

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم العنهم جمیعا سلام علیکم ƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣ پيامبر صل الله عليه و آله و سلم فرمودند: سوگند به آن كس كه مرا مژده آور راستين قرار داد، اگر از عمر جهان، جز يك روز نماند، خداوند همان يك روز را بس طولاني كند، تا فرزندم مهدی خروج نمايد. پس از خروج او، عيسای روح الله فرود آيد، و در پشت سر وی نماز گذارد. آنگاه زمين با فروغ پروردگار خويش روشن شود و حكومت مهدی به شرق و غرب گيتی برسد. ƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣƣ

A M I R

خیلی زیبـــــــــــا بود اشکم در اومد...

مهرشاد

باز دلمو به دست کی سپردم اونی که رفت روش قسم میخوردم اون که از حال من خبر نداره اشکای من رو اون اثر نداره عشق منی تو ستاره خداکنه که بارون بباره هوای باتو بودن رو دوباره یادم بیاره!!!