فریاد از قیامت و.... زن

فریاد از روز قیامت ..

 با مطالعۀ چند کتاب، اینک که دانستم زنان  در این روز نقش مهمی  دارند وپیامبرو علی(ع)و دیگر اولیا در بارۀ آنها چه گفته اند.

تاسف می خورم اگر که از گروه زنان  آن زمان باشم .پیامبردر مورد زنان  که زمانی در خانواده و اجتماع قدرت را از مردان خواهند گرفت  فرموده اند:

»َلن یٌفَلح َقوم وَلّواَمَرهُم امَرأة! «

قومی که زنان در آن حکم فرمایی کنند ، رستگار نخواهد شد.

در مورد نسوان و روز قیامت و ظهور امام زمان قسمت هایی از سخنان ائمه و پیامبر خدا  را ذکر می کنم .باشد که به هوش باشیم اینها از علایم ظهور هستند.

 به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه افتادم که فرموده اند یکی ازالطاف خداوند به ما این است که مرد آفریده شده ایم .

ای خوشا آنان که مرد بودنشان لطف است و عنایت پروردگار .

پس این  است  که فریب دهندۀ آدم، حوا بود و شیطان ؟!

اینک با قلبی پر از اندوه می خواهم بگویم که: 

زنان به هوش باشند که اگر زیر پایشان بهشت قرار دارد ، اما با یک  لغزش ، دوزخ راهدیه خود و مردان خواهند کرد. وا مصیبتا از حیلۀ  زنان! میوۀ ممنوعه را تو به دست مردان دادی و  سبب راندنش از بهشت شدی ! تو در یک زمان می توانی فرشته باشی و در لحظه ای دیو ...

خدایا می ترسم از خیال گناه .از مادرم حوا علامتی از نافرمانی خدا دارم و شرم فاطمه در قلبم غوغا  می کند و مرا از آتش می ترساند..از صبوری زینب نشان دارم وگاه فراموش می کنم که او چون مردی در مقابل یزید ایستاد..

بخوانید علائم ظهور و نقش زنان را در آن :

-١*زمانی که مرد از زنش اطاعت می کند و از پدر و مادر نافرمانی می نماید.

-٢*بر امتم از چیزی بیشتر از زن و شراب نمی ترسم.

-٣*زمانی که مرد هم و غمش ، شکمش و قبله اش همسرش و دین اش پول هایش باشد.

-۴*زمانی که کم خردان به کار گرفته شوند و با زنان مشورت شود.

-۵*بعد از من برای مردان فتنه ای زیانبار تر از زنان نیست.

-۶*مردان هنگامی که فرمانبردار زنانشان باشند ، هلاک می شوند.

-٧*بر شما از چیزی بیشتر از فتنۀ نا مرئی زنان نمی ترسم ، آن گاه که غرق در طلا شوند و ثروتمند را به زحمت اندازند و فقیر را به کاری مجبور کنند که توانایی اش را ندارد.

-٨*زمانی که اشرار حاکم شوند و ثروتمندان بخیل گردند و کارهایتان به دست زنان بیفتد دل خاک برای شما از روی خاک بهتر است. یعنی انسان در آن زمان مرگ را به زندگی ترجیح می دهد.

-٩*زمانی بر امّتم می رسد که فقر بسیار می شود و دانشمندان کم می  شوند و دانش از میان می رود و کشتار افزایش می یابد ...سپس زمانی می آید که مردان قرآن می خوانند ، ولی از گلویشان بالاتر نمی آید .

 الان ما قرآن را این گونه داریم می خوانیم. بدون تدبیر و تامل.از آیات عذاب نمی ترسیم .با آیات رحمت امیدوار نمی شویم و نهایت اینکه خواندن و نخواندن قرآن برایمان فرقی ندارد.

خدا یا ، من دیگر نمی خواهم زندگیم به روز ظهور نزدیک باشد !

اینک که به دو گانگی زن که گاه فرشته است و گاه دیو، پی برده ام  بیزارم که با گروه گناهکاران هم زمان شوم .دلم می خواهد نه به صورت فرشته در آیم زیرا که لایق آن نیستم . می خواهم  به همان صورتی که آفریده شده ام باقی بمانم .اگر مرتکب اشتباه و یا گناهی شده ام مرا ببخشا که مهربانتر از تو چه کسی است که به درگاهش پناه آورم. 

قسمتهای ذکر شده در مورد علایم ظهور برگرفته از کتاب در سایه سار مهدی موعود(عج)تالیف کامل سلیمان

/ 0 نظر / 23 بازدید